Askimo-TV: כתבת ווידאו מתוך תוכנית ‘נדל”ן ברשת’ בהנחיית טל יצחק לוי ולירון גליקמן | 


ריאיון שערכנו בתוכנית ‘נדל”ן ברשת’ עם חנן צאיג, יועץ משכנתאות, בנושא מחיר למשתכן.
מבין הדברים שחנן נשאל –
1. איך המדינה עוזרת במשכנתא לחסרי דיור במסגרת התוכנית?
האם זה שונה ממשכנתה רגילה?
2. מה גובה ההנחה שמקבלים במסגרת התכנית?
3. האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה בתכנית?

צפו בכתבה. נשמח לתגובות שלכם כאן.