Askimo-TV: כתבת ווידאו מתוך תוכנית ‘נדל”ן ברשת’ עם חנן צאיג, מומחה למשכנתאות, בהנחיית טל יצחק לוי | 


בתוכנית נדל”ן ברשת, מציג טל דירה לדוגמה הנמצאת בקומפלקס של 7 בניינים, הנמצאים בימים אלו בתהליך מתקדם של תמ”א 38/1, חיזוק והרחבת מבנים, ושואל את חנן את השאלות הללו:

1. האם הבנקים למשכנתאות נותנים מימון עבור שיפוצים בתוך הדירה?
2. מה הם דורשים על מנת לקבל מימון?
3. מה לגבי מימון לרוכשים שלל דירות חדשות בפרויקט? איך זה עובד?