Askimo-TV: כתבת ווידאו מתוך תוכנית נדל”ן ברשת עם עו”ד מיכאל פלג, מומחה לעסקאות נדל”ן, בהנחיית טל יצחק לוי | 


בתוכנית של נדל”ן ברשת, מציג טל דירה לדוגמה הנמצאת בקומפלקס של 7 בניינים, הנמצאים בימים אלו בתהליך מתקדם של תמ”א 38/1, חיזוק והרחבת מבנים, ומגיש שאלות לאורחי התכנית, הבאים מנישות שונות ומשלימות בעולם הנדל”ן. 

להלן השאלות עליהן נשאל עו”ד מיכאל פלג:

1. הנכס בבעלות חברת חלמיש שהיא חברה משכנת, האם רכישה כזו שונה מרכישה של נכס בבעלות של אדם פרטי?
2. בעלי הזכויות שילמו דמי חכירה מהוונים עד ל- 2021. מה זה אומר ומה אמור לקרות ב- 2021 ?
3. הבניין נמצא בתוך תהליך התמ”א, ממש לפני הגשה עם תיקונים לעירייה, הקונה נכנס לעסקה קיימת וברור שכל החוזים צריכים להיבדק. מהם לדעתך הקווים האדומים בעסקה כזו? מה הקונה חייב לבדוק לפני שחותם על העסקה?